Om bog & cd

Rems og hop - Formål med bog og cd


Bog og cd er udviklet for at lege sproget ind via musik og sang og for på en sjov og aktiv måde at præsentere 5-10- årige børn for danske og engelske ord, rim og remser. Materialet er let at gå til, med klare bevægelsesanvisninger og masser af tilhørende opgaver og sproglege.


Med de yngste kan man fokusere mest på bevægelses-delen eller på enkelte ord og sætningslege med 2-3 ord. Med de ældre børn kan man gå mere i dybden, lave sætninger på dansk eller engelsk og evt. farvelægge ord, ordklasser eller rimord direkte på smartboard (via fane-bladet med remser).


Til læring eller privat brug


Materialet kan bruges privat eller i indskolingen, op til 4. klasse, i dansk, engelsk, musik og bevægelsesfag.

Læs remserne og lyt til musikken. Lav bevægelserne. Tal om udsagnsord og navneord, eventuelt også tillægsord, forholdsord og andre ordklasser alt efter sværhedsgrad. Kig på ordene og snak om, hvad de betyder, hvordan de lyder, hvordan udsagnsorde bøjes og hvilke ord der rimer. Prøv at skrive ordene og leg med at lave sætninger.


Materialet er også oplagt til temadage eller temauger, hvor der er tid til at gå mere i dybden med emnerne på tværs af fagene.


God fornøjelse,

venlig hilsen Lotte Salling


45 minutters bevægelse


Cd'en har 28 sange til ialt 45 minutters bevægelse og kan bruges sammen med bogen eller uafhængig heraf.

Alle aktiviteter kan udføres på såvel begrænset plads som i en sal. F.eks. kan man hoppe, løbe, svømme ved siden af bordet i klasselokalet, eller man kan løbe frem og tilbage til de samme sange i en sal. Se vejledning ved hver tekst i bogen.


Bevægelsesaktiviteterne har fokus på balance, krydsmotoriske udfordringer, konditionstræning, styrketræning og krops-koordination. Se mere om dette, og om hvordan det påvirker indlæringsevnen, i bogen.


Nodeark med danske tekster findes i bogen, mens de ligger med engelske tekster på hjemmesiden.


Engelske remser


De engelske remser er ikke en direkte oversættelse af de danske, da der er lagt vægt på, at de skal rime. Dog går mange ord igen på de to sprog. Her på hjemmesiden findes ark med remserne (i fanebladet "Sammenlign ord"), hvor fælles navneord og udsagnsord er farvelagt, så man kan sammenligne ordene på skrift og i udtale samt forsøge at lave korte eller længere sætninger, alt efter alder og sværhedsgrad.


Rems og hop, Lotte Salling