Sammenlign ord

Klik på billederne og sammenlign ord på dansk og engelsk (højreklik derpå for at zoome ind el. ud).

Eller tryk på billedets undertekst for nyt faneblad, hvorfra filen kan downloades.

Alle filer kan også hentes via Dropbox-link HER

Find flere bøger på lottesalling.dk

Rems og hop